Omdat wij een webwinkel zijn leveren wij uit de voorraad van de diverse groothandels. Het is bijna ondoenlijk om dagelijks alles bij te werken omdat ook zij een wisselende voorraad hebben. Veel producten staan dan ook als 1000 stuks aangemerkt.

Twijfelt u of een product nog leverbaar is omdat het ver-ouderd is of omdat wij de enige nog zijn die het op de site hebben staan dan is het verstandig om eerst met ons contact op te nemen. Het kan namelijk zo maar zijn dat er nog een enkel stuk ligt ofdat het in de tussentijd door de fabrikant uit de roulatie is genomen.

Bij twijfel gewoon even contact opnemen is het veiligst en voorkomt vertraagde leveringen.