Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert SeeIQ of haar handelsnamen u over de wijze waarop SeeIQ of haar handelsnamen persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden SeeIQ of haar handelsnamen persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als SeeIQ of haar handelsnamen persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe SeeIQ of haar handelsnamen omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van SeeIQ of haar handelsnamen, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als webshopklant, coachklant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van SeeIQ of haar handelsnamen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

SeeIQ of haar handelsnamen

SeeIQ of haar handelsnamen hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. SeeIQ of haar handelsnamen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SeeIQ of haar handelsnamen is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met SeeIQ of haar handelsnamen, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

SeeIQ of haar handelsnamen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld webshopklanten, coachees, netwerkcontacten, nieuwsbriefontvangers, stagiaires en andere geïnteresseerden. SeeIQ of haar handelsnamen verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die SeeIQ of haar handelsnamen verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Registratiegegevens  (zoals relatienummer)

 

SeeIQ of haar handelsnamen verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 

Deze doeleinden zijn: het beheren van de webshops, het clientèle bestand en de financiële administratie, , (geanonimiseerd) statistische registratie voor nascholing en accreditaties.

Klanten (webshop/coaching)

SeeIQ of haar handelsnamen verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, registratienummer, financiële gegevens en nieuwsbrief voorkeur voor:

 • Het aangaan van een coachrelatie of verkooprelatie en de daarbij behorende rechten en plichten (bijv. het innen van facturen, verzending producten)
 • Het beheren van de administratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten en cursussen
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd) voor accreditatie NOBCO/EMCC

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt SeeIQ of haar handelsnamen alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
 • Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waar u zich voor hebt aangemeld
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

 

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen SeeIQ of haar handelsnamen of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. SeeIQ of haar handelsnamen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen SeeIQ of haar handelsnamen worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt binnen de organisatie van SeeIQ of haar handelsnamen. Alleen de medewerkers die belast zijn met de administratie kunnen de gegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. Stagiaires kunnen relaties en (een gedeelte van) hun persoonsgegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. SeeIQ of haar handelsnamen neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van SeeIQ of haar handelsnamen en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de financiële administratie, het verzenden van evt. magazines en andere post en digitale mailingen, beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die SeeIQ of haar handelsnamen verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt veel informatie zelf wijzigen op de webshop door in te loggen in uw account. Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail (info@seeiq.nl) of post (Langestraat 62, 1271 RC Huizen).

Houd er rekening mee dat SeeIQ of haar handelsnamen in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat SeeIQ of haar handelsnamen in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens mag verwijderen.

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal SeeIQ of haar handelsnamen u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

In het interne beheersysteem van de website van SeeIQ of haar handelsnamen worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. SeeIQ of haar handelsnamen anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van SeeIQ of haar handelsnamen en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt SeeIQ of haar handelsnamen ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert SeeIQ of haar handelsnamen hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies

SeeIQ of haar handelsnamen maakt op de website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Soorten cookies en toestemming

Deze website maakt onder andere gebruik van technisch noodzakelijke en functionele cookies (voor inloggen, uw voorkeursinstellingen (zoals taal) en de webwinkel) en analytische cookies van Google. Ook kunnen er (na uw toestemming advertentie-/tracking cookies worden geplaatst.

SeeIQ of haar handelsnamen maakt niet gebruik van meetpixels van Google of Facebook.

Facebook en Twitter

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer (na uw toestemming) een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Overzicht cookies

Naast de functionele cookies van onze website zelf en het analytische cookie van Google Analytics plaatst de website verder nog de volgende cookies.

Cookie

Van wie?

Categorie

Doel van de cookie

DoubleClick, Google Adsense, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing

Google

Tracking

Deze cookies maken het mogelijk om te registreren welke advertenties effectief zijn en welke niet, zodat advertenties worden getoond die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Facebook Custom Audience, Facebook Connect           

Facebook

Tracking

Met het cookies van Facebook Custom Audience en Facebook Connect kan SeeIQ of haar handelsnamen data van haar website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen.

Facebook Social Plugins

Facebook

Tracking

Facebook Social Plugins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en Reacties zijn hulpmiddelen waarmee je je ervaringen op onze website met vrienden op Facebook kunt delen.

Google Tag Manager

Google

Functioneel

Met deze tool kunnen we websitetags beheren vanuit 1 interface. Dit hulpprogramma is een cookieloos domein, dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt

Twitter Button

Twitter

Tracking

Twitter Button is een hulpmiddel waarmee je je ervaringen op onze website op Twitter kunt delen.

Toestemming voor cookies

Technisch noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst. Ook worden analytische cookies van Google Analytics altijd geplaatst; voor overige cookies wordt expliciete toestemming gevraagd. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Tevens kunt u via uw browser instellen dat cookies van Google Analytics niet worden geplaatst (door hier te klikken).

In het geval dat u geen cookies toestaat kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. 

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door SeeIQ of haar handelsnamen kunt u contact opnemen met SeeIQ of haar handelsnamen (06-26792763, info@seeiq.nl of per post via Langestraat 62, 1271 RC Huizen (NL)). Graag helpen wij u verder.

SeeIQ of haar handelsnamen streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018